top of page
Swimmer

דיני ספורט

 


 

משרדנו הינו בעל ידע וניסיון ייחודיים בתחום דיני ספורט הכולל ייצוג ספורטאים, מאמנים, ארגונים, מועדונים ואגודות ספורט בפעילותם השוטפת ובכלל זה בהתקשרויות, הסכמי העסקה ופעילות, הסכמי פרסום, מכירת ורכישת זכויות ניהול והפעלה, עסקאות איחוד של מועדונים ואגודות וכן ייצוג בהליכים משמעתיים וכספיים בבתי הדין, במוסדות הבוררות, בכל הטריבונלים המשפטיים של איגודי הספורט ובבתי המשפט השונים.

המדובר בתחום משפט מתפתח, הדורש יעוץ וטיפול בשלל היבטים משפטיים לרבות מתחום המשפט המסחרי, דיני עבודה, דיני חברות, דיני עמותות, ליטיגציה ובוררות.

כחלק בלתי נפרד מהתמחותנו בתחום דיני ספורט וכחלק מהייעוץ השוטף אותו אנו מעניקים למועדונים ולאגודות ספורט, צבר משרדנו ניסיון רחב בתחום המלכ"רים, בדגש על תחום העמותות, ליווי לקבלת אישור ניהול תקין, דיווחים שוטפים לרשם העמותות, מיזוג עמותות וכן ייעוץ והכוונה בהתאם להוראות חוק העמותות ולכללי הניהול התקין.

במסגרת ליווי לקוחותינו, אנו משלבים ידע וניסיון רב בתחום דיני הספורט ומהווים מעטפת משפטית מלאה עבורם המהווה את הבסיס להצלחתם המקצועית.

ייצוג מועדונים וספורטאים
ייצוג בהליכי בוררות ובוועדה למעמד השחקן  | ייצוג בבית הדין לעבודה

1.png

What Can I Do For You?

ייצוג בבית הדין לעבודה

ייצוג בהליכי בוררות ובוועדה למעמד השחקן

ייצוג מועדונים וספורטאים

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page